ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมทุนในการร่วมทุน

วิฑูรย์ชี้แจงว่าการที่สถาบันการเงินโลกเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนทำให้นักลงทุนส่วนบุคคลน่าสนใจยิ่งขึ้น รูปแบบนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ และยังสามารถสังเกตได้ในโครงการเซเปียน – รถ Namnoyภายใต้โครงการลาวได้ให้สัมปทานแก่ บริษัท เกาหลีใต้สองแห่งซึ่งต่อมาได้ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมทุนในการร่วมทุนกับ บริษัทเซเปียนเปียโนเซมินันตี้พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เกาหลีใต้ SK Engineering & Construction และ Korea Western Power Company ถือหุ้นร้อยละ 26 และ 25 ตามลำดับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้ซื้อหุ้นร้อยละ 25 และลาวโฮลดิ้งเอ็นเตอร์ไพรส์ขอเรียกร้องให้ซื้อหุ้น 24%