การซื้อขายสัตว์ผิดกฎหมาย

สิ่งอำนวยความสะดวกของเสือโคร่งในประเทศไทยมีขึ้นเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศท่ามกลางข้อเสนอแนะหลายฟาร์มที่เข้าร่วมในการซื้อขายสัตว์ผิดกฎหมาย คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศเพื่อการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) กำลังวางแผนที่จะแต่งตั้งองค์กรเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและสภาพของเสือโคร่ง

ในฟาร์มเสือโคร่งทั่วประเทศไทย รายงานข่าวซึ่งอ้างถึงแหล่งที่มาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DPA) รายงานระบุว่าหน่วยงานระหว่างประเทศกำลังตั้งคำถามถึงจำนวนเสือที่จัดการเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องเปิดสถานที่สาธารณะและรับค่าเข้าชม รายงานจาก ThaiPBS รายงานว่าหลายคนยังเก็บเสือเกือบร้อยตัว